Aktualizace Webu, partneři, kontakty, č. ú., ...

08.06.2017

Na úvodní stránku jsem přidal loga partnerů, kteří se podílejí na chodu klubu jak finančními, tak hmotnými dary, včetně mediální podpory.

Do kontaktů jsem připsal i číslo účtu, kam lze minimálně do konce roku zasílat i členské příspěvky se zprávou pro příjemce "Zakohožeto"...